1. Начало
  2. Общи условия на промоция 20% на всички боксспринг легла

Общи условия на промоция 20% на всички боксспринг легла

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Промоция „-20% на всички боксспринг легла !“

1. Организатор на Промоцията: Организатор на Промоцията е МЕБЕЛИ ЛУДВИГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, дружество, регистрирано и действащо по законите на Република България, с адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, бул. Околовръстен път 267, регистрирано по ЕИК 131258042, с МОЛ Светослав Радушев.

2. Място на провеждане и период на промоцията:

Промоцията се провежда на територията на Република България и е валидна за периода 01.11. – 01.12.2019г. включително. Важи за всички боксспринг легла, налични на склад, както и за специални поръчки, които се предлагат в хипермаркет COMO и на www.como.bg

3. Условия на промоцията:

3.1. Общите Условия на промоцията са публикувани на www.como.bg

3.2. Право на участие имат всички лица над 18г. възраст, които в споменатия период са направили поръчка и са заплатили боксспринг легла на Мебели Лудвиг България ЕООД.

3.3. Промоцията не важи за направени поръчки извън посочения период.

3.4. Стойността на отстъпката не се изплаща в брой.

3.5. Промоцията не може да бъде комбинирана с други промоционални предложения на Организатора

3.6. Притежателите на СОМО PLUS карта могат да се възползват от техните допълнителни преференции на място в магазина

3.7. Промоцията не е валидна за допълнителни услуги, като доставка, качване, монтаж и други.

3.8. Участниците в Промоцията отговарят за правилното посочване на данни, свързани с доставката: адрес, име, тел. номер.

4. Други

4.1. Организаторът си запазва правото да променя Общите Условия на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез рекламни материали и/или на посочения в т.2 сайт.

4.2. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в настоящите Общи Условия на Промоцията в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

4.3. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България

4.4. Всякакви въпроси, свързани с промоцията, могат да бъдат отправяни писмено на info@como.bg, на адрес COMO Младост IV бул. Околовръстен път 267 или чрез обаждане на тел. 00359 2 976 70 70. Анонимни жалби и сигнали няма да бъдат разглеждани от Организатора.

4.5. В случай, че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността на останалите.

Общите условия на Промоцията влизат в сила от 01.11.2019г.