Български
Количка 0

Количка с продукти

Няма избрани продукти в количката.
Сравнение на продукти 0
Няма избрани продукти за сравнение.
  1. Начало
  2. COMO Plus

COMO Plus

Скъпи клиенти,

възползвайте се от преимуществата на специалната ни клиентска карта COMO Plus и пазарувайте с удоволствие от мебелен магазин COMO.

Наличието на COMO Plus ще ви предостави отстъпки и изгодни предложения. За повече информация прочетете Общите условия, касаещи програмата COMO Plus.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия ("Общи условия") уреждат отношенията между "Мебели Лудвиг България" ЕООД и потребителите на COMO PLUS ("Програмата").

С попълването на формуляр Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с настоящите Общи условия.

1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА . НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ.

Настоящата програма, даваща Ви право да получавате отстъпки за всяка Ваша покупка и да се възползвате от други специални предложения, стартира на 02.01.2017г.

1.1. При еднократна покупка на стойност над 3000 лв. получавате специалната клиентска карта COMO PLUS.

1.2. Участник в Програмата може да бъде физическо лице, с постоянен адрес в Република България и навършило 18 години или юридическо лице, чрез Материално отговорното лице /т.е. ползвател може да бъде МОЛ или упълномощено от него лице – чрез пълномощно, за което не се изисква нотариална заверка/.

1.3. Клиентската карта е лична и преотстъпването е забранено. Всеки участник има право само на една карта.

1.4. Клиентска карта може да се получи на каса, в магазин КОМО, след попълнен формуляр за участие.

1.5. Издаването на клиентска карта е безплатно.

1.6. Клиентската карта не е кредитна карта, издава се поименно и важи единствено за хипермаркет КОМО.

1.7. Отстъпките не се изплащат в брой и не важат за допълнителни услуги.

1.8. Преди да направите покупка, покажете Вашата клиентска карта COMO PLUS на консултант или на каса, за да се възползвате от преимуществата на отстъпките. “Мебели Лудвиг България" ЕООД си запазва правото да изиска и показването на лична карта с цел потвърждаване правото на притежание.

1.9. "Мебели Лудвиг България" ЕООД има право да променя стойността и броя на отстъпките, които предоставя. Валидни и актуални са винаги само тези, които са публикувани на интернет адреса www.como.bg/COMO PLUS.

1.10. Продуктите, участващи в специални оферти на Програмата важат до изчерпване на количествата.

1.11. Ако участник върне даден артикул, закупен чрез отстъпка по COMO PLUS, и ако/в случай че следва да му се възстанови сумата заплатена за продукта, "Мебели Лудвиг България" ЕООД възстановява на участника само реално заплатената от него сума за съответния продукт.

2. ПРЕДИМСТВА НА ВАШИЯ PLUS

2.1. След еднократна покупка на стойност над 3000 лв. получавате клиентската карта COMO PLUS.

2.2. При всяка следваща покупка ползвате 3% отстъпка на всички артикули, след представяне на картата.

2.3. При покупки на мебели и аксесоари на обща стойност над 10 000 лв, отстъпката, която можете да получавате, е 4% на всички стоки от нашия асортимент .

2.4. Изненада за рожден ден.

2.5. Ексклузивни предложения.

2.6. Специален електронен бюлетин

3. ПРЕКРАТЯВАНЕ

3.1. "Мебели Лудвиг България" ЕООД има право едностранно и без предизвестие да отнеме правата на ползвател на клиентска карта COMO PLUS и/или да забрани използването на същата, в случай на нарушаване/неспазване на условията.

3.2. Клиентската карта дава съответните привилегии на участниците само за срока, през който е валидна програмата. "Мебели Лудвиг България" ЕООД има право да определя срока на валидност на Програмата COMO PLUS по свое усмотрение.

3.3. "Мебели Лудвиг България" ЕООД има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия и условията за ползване на клиентските карти, както и да прекрати Програмата без предизвестие.

3.4. Всяка промяна на Общите условия, както и прекратяването на Програмата ще бъде довеждана до знанието на участниците на интернет адреса www.como.bg /COMO PLUS/ и/или по друг подходящ начин по преценка на "Мебели Лудвиг България" ЕООД .

3.5. "Мебели Лудвиг България" ЕООД не носи отговорност спрямо участниците, за каквато и да е промяна в Общите условия, модификация на Програмата или нейното прекратяване.

3.6. Участниците разбират и се съгласяват, че COMO PLUS е организирана по едностранна инициатива на търговеца и по никакъв начин не задължава клиентите на Хипермаркет КОМО да участват и/или да закупуват продукти.

4. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

4.1. Клиентската карта може да бъде безплатно заменена в случай на загуба, кражба или погиване - на място в Хипермаркет КОМО.

4.2. Участниците следва незабавно да уведомят "Мебели Лудвиг България" ЕООД в случай на загуба или кражба на клиентската им карта, за да може картата да бъде блокирана за използване.

4.3. Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези публикувани на интернет адреса www.como.bg/COMO PLUS/. "Мебели Лудвиг България" ЕООД не носи отговорност, ако към определен момент има разминаване между условия посочени на други информационни носители и тези на страницата ни www.como.bg.

5.ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Предоставените от потребителите на COMO PLUS лични данни във връзка с участието им в Програмата и в рамките на Програмата се използват от „Мебели Лудвиг България“ ЕООД за следното:

- имена (при участник физическо лице) – за идентификация на участника и като задължително условие за участието му в Програмата;

- имена на МОЛ, на законния представител, на представител/пълномощник (при участник юридическо лице, което се представлява от МОЛ, свой законен представител или е упълномощило друго лице като свой представител) - за идентификация на участника и лицето, което го представлява и като задължително условие за участие в Програмата. В случай че участникът юридическо лице се представлява от пълномощник, обработват се и данни за упълномощителя и за пълномощника, съдържащи се в пълномощното, което се представя.

- адрес – попълва се по желание, като се използва за контакт с участника относно Програмата, вкл. във връзка с възможността участникът да получи подарък като изненада за рождения си ден като едно от предимствата на Como Plus;

- дата на раждане – попълва се по желание, като се използва във връзка с възможността участникът в Програмата да получи поздрав и изненада за рождения си ден като едно от предимствата на Como Plus;

- клиентски номер (попълва се от служител на „Мебели Лудвиг България“ ЕООД)  – за идентификация на участника като клиент на „Мебели Лудвиг България“ ЕООД и като задължително условие за участието му в Програмата;

- имейл – при дадено изрично съгласие се използва за изпращане на имейли от „Мебели Лудвиг България“ ЕООД във връзка с Програмата и нейните предимства, вкл. за поздрав и изненада за рождения ден на участника. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, като се следват указанията за това в получаваните мейли.

- тел. номер – при дадено изрично съгласие се използва за осъществяване на повиквания от „Мебели Лудвиг България“ ЕООД във връзка с Програмата и нейните предимства, вкл. за поздрав и изненада за рождения ден на участника; при дадено изрично съгласие се използва за изпращане на съобщения от „Мебели Лудвиг България“ ЕООД във връзка с Програмата и нейните предимства, вкл. за поздрав и изненада за рождения ден на участника; на основание легитимен интерес тел. номер се използва за контакт с участника при изпращане с куриер на подарък като изненада за рождения му ден като едно от предимствата на Como Plus.

Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, като се следват указанията за това в получаваните съобщения или в получаваните повиквания (в зависимост от случая).

5.2. Задължителните за попълване полета във формуляра за участие в Програмата са отбелязани във формуляра със „*“.

5.3. Непредоставянето на задължителни за участието в Програмата данни може да доведе до невъзможност за участие в Програмата.

5.4. Данните на участниците в Програмата могат да бъдат споделени с ограничен брой внимателно подбрани лица като платформата MailChimp, транспортна/куриерска фирма и др., само във връзка с изпълнение на горепосочените по т. 5.1. цели.

5.5. Данните на участниците в Програмата се съхраняват за срок, съобразен с целта, за която са събрани.

В случаите на събрано съгласие за обработването на данните, те се съхраняват до оттегляне на съгласието, а при обработване на основание легитимен интерес - до възразяване срещу тази обработка.

5.6. Участниците в Програмата имат право:

- да бъдат информирани какви техни лични данни се обработват от „Мебели Лудвиг България“ ЕООД;

- да поискат достъп до личните им данни по всяко време;

- да поискат корекция на личните им данни;

- да поискат ограничаване на обработването на личните им данни за определен период от време;

- да възразят срещу обработването;

- да оттеглят дадено от тях съгласие за обработване по всяко време - оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето на съгласието;

- право на преносимост на данните;

- да поискат да бъдат изтрити техните лични данни;

- право на жалба

Гореизброените права (с изключение на правото на оттегляне на съгласие, за чието упражняване по-горе е посочен друг ред) могат да бъдат упражнени чрез писмено подадено заявление на адрес: гр. София, ул. "Околовръстен път" № 267, като лицето, подаващо заявлението, удостовери самоличността си.

5.7. Участниците в Програмата могат да се запознаят по всяко време с Декларацията за поверителност на „Мебели Лудвиг България“ ЕООД, публикувана на сайта на Дружеството на адрес: https://www.como.bg/privacy-policy, както и да я поискат на хартиен носител от служителите на Дружеството.

5.8. При допълнителни въпроси относно събирането, обработката или използването на личните данни в рамките на Програмата, участниците в нея могат да се свържат с нас чрез следните контактни данни:

„Мебели Лудвиг България" ЕООД:

Е-mail: [email protected]

Телефон: 02 976 70 70

Адрес: гр. София, ул. "Околовръстен път" № 267

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните: [email protected]


Настоящите условия са последно актуализирани на 13.10.2020 г.