Български
Количка 0

Количка с продукти

Няма избрани продукти в количката.
Сравнение на продукти 0
Няма избрани продукти за сравнение.
  1. Начало
  2. Общи условия

Общи условия за използването на сайта

www.como.bg

Раздел I

„Общи разпоредби”

Чл. 1. „Мебели Лудвиг България” ЕООД предоставя стоки и услуги посредством интернет магазина www.como.bg.

Потребителите следва внимателно да прочетат и да се запознаят с настоящите Общи условия на сайта (ОУ) за електронна търговия.

Използването на www.como.bg под каквато и да е форма означава, че потребителят се е запознал с тях, както и че ги разбира и приема.

Тези правила обвързват всички потребители на сайта и платформата за покупка от разстояние.

Ако не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.  

Чл. 2. „Мебели Лудвиг България” ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, като датата на актуализацията ще бъде надлежно отразена.

Потребителите следва да се запознават текущо с настъпилите изменения, тъй като те са обвързващи за тях.

Чл. 3. „Мебели Лудвиг България” ЕООД управлява този Сайт от офиса си в София, България.

„Мебели Лудвиг България” EООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи и/или достъпни извън България и използването им от територии, където съдържанието им може да се счита за незаконно, е забранен.

Чл. 4. Съгласно чл. 47 от Закона за защита на потребителите ние сме длъжни да предоставим свободно на потребителите следната информация:

1. Седалището и адреса на управление на фирма „Мебели Лудвиг България” EООД   -гр. София 1766, Младост 4, ул. Околовръстен път № 267 , е-mail [email protected], телефон 02 976 70 70

2. Основните характеристики на стоките са описани в страницата за представяне на всеки отделен продукт.

„Мебели Лудвиг България“ ЕООД продава стоки за употреба в домакинства, от потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Предлаганите мебели и аксесоари не са предназначени за ежедневна употреба с повишен интензитет на използване.

3. Цената на стоките на страниците за представяне на съответния продукт е посочена в български лева, с включен ДДС.

4. Стойността на транспортните разходи за доставка и монтаж не са включени в цената на стоките.

5. „Мебели Лудвиг България” EООД не налага никаква допълнителна стойност при използването на предоставените средства за комуникация с потребителите.

6. Начините за доставка на поръчани от нас стоки са подробно описани в раздел V „Условия за поръчка и доставка на стоки” на настоящите ОУ.

7. Цената на транспортната услуга, до колкото е избрана такава, се калкулира допълнително и се предоставя на потребителите за одобрение преди финализирането на покупката.

8. Право на отказ от стоката - всеки потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, при условие че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката и е във вида, в който е получена, и по условията на чл.55 от ЗЗП. Ако потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката  при горните условия, заедно с всички придружаващи документи/ договор и такива удостоверяващи плащане / на адреса на магазина, от който е изпратена.

„Мебели Лудвиг България” ЕООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 14 дни от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от стоката и я е предал във владение на търговеца.

Транспортните разходи по връщане на стоката както и рискът от случайното й погиване или увреждане до момента на предаване на служител на „Мебели Лудвиг България” ЕООД са изцяло за сметка на потребителя.

Ако потребителят се възползва от възможността да върне закупената стока за улеснение приложен към документите за покупка е СПИДИ- ваучер за връщане(ако този куриер е бил избран за изпълнение и на доставката).  Необходимо е да се подаде заявка в Центъра за обслужване на клиенти на СПИДИ – тел. 070017001  или в офис на СПИДИ се предостави разпечатания ваучер. На база на данните в него се създава товарителница за връщане, като преди това се контролира, дали е спазен указания срок. Използвайки ваучера за връщане, потребителят се възползва от 30% намаление от редовните цени за доставка на СПИДИ.

Раздел II

„Правила за използване на сайта”

Чл. 5. „Мебели Лудвиг България” ЕООД като създател и собственик на този интернет сайт дава право да се зареждат и разглеждате всички материали, които са публикувани в него само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че се спазват всички авторски права и съответните означения.

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било обществена или търговска цел.

Употребата на публикуваните материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки и/или други законови разпоредби.

Чл. 6. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Чл. 7. В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки.

COMO.BG не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация в тези мнения и коректността на потребителите, които са ги публикували.

Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от авторите им.

COMO.BG си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата, не са на български език или противоречат на моралните и закови норми.

Чл. 8. Препратки към други  сайтове собственост на трети лица.

Наличните препратките от този Сайт към сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за удобство на потребителите.

Ние не контролираме външните сайтове  и не поемаме никаква отговорност за тях или тяхното съдържание.

COMO.BG по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях.

Посещението си в тези сайтове потребителят прави изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Чл. 9. Може да създават препратки към този Сайт от други сайтове, но само според условията на Мебели Лудвиг България ЕООД.

За повече информация по този въпрос е необходимо потвърждение от страна на COMO.BG.

Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните  доставчици и партньори.

Преди употребата на софтуера трябва да се познават условията за ползване, определени от собствениците му.

Чл. 10. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на Република България и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуера, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица.

Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.

Раздел III

„Отговорност”

Чл. 11. „Мебели Лудвиг България” ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера и/или услугите на този Сайт.

Фирмата има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в текстове, услуги и цени.

Някои данни може да са остарели, като „Мебели Лудвиг България” ЕООД не поема отговорност да ги актуализира.

Всички изображения са илюстративни, поради което е възможно разминаване в цветовете.

Възможно е информация публикувана в този Сайт да се отнася до продукти, услуги или програми, които в момента не са достъпни.

Допълнителна информация потребителите  могат да получат чрез някои от посочените форми за контакт.

Чл. 12. „Мебели Лудвиг България” ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо „Мебели Лудвиг България” ЕООД за възможност да възникнат такива вреди.

В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него доведе до възникването на щети, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или възстановяване на информация потребителят поема цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Раздел IV

„Информация от потребителите”

Чл. 13. При посещението и потреблението на услугите от сайта, потребителят се съгласява различни видове лични данни да бъдат получени и обработени от нас за указани цели. Детайли за видовете информация, която се записва и обработва от наша страна, след дадено изрично съгласие, има в Декларация за поверителност“ на сайта.

Чл. 14. „Мебели Лудвиг България” ЕООД, не желае да получава конфиденциална или защитена информация чрез този сайт.

Всички материали, информации и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права.

Чл. 15. При регистрирането си в www.como.bg, всеки потребител си създава свое уникално потребителско име – e-mail адрес, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват при изпълнение на заявена от него поръчка. Изборът на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя.

Всеки потребител на www.como.bg, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.

Чл. 16. Личните данни – три имена, ЕГН, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато е потвърдено желание за получаването на такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в www.como.bg са под закрилата на Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Потребителите на www.como.bg са съгласни с факта, че фирма „Мебели Лудвиг България” ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, с която се идентифицира даден потребител, но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.

„Мебели Лудвиг България” ЕООД използва личните данни за целите на техническото управление на сайта и поръчките, с цел изпълнение на предлаганите услуги и за подсигуряване на достъпа до специфична информация и/или за обща комуникация с потребителите.

„Мебели Лудвиг България” ЕООД няма да продава лични данни на трети страни.

Служителите на „Мебели Лудвиг България” ЕООД са длъжни да опазват данните и да спазват споразумение за неразкриване на поверителна информация.

  • Купувачът приема за сведение и се съгласява личните му данни, фигуриращи в договора за продажба, да бъдат запаметени и обработени за целите на счетоводството. Тези данни ще се използват за изпълнение на законови разпоредби, за осъществяване на движението по плащанията и други дейности конкретно свързани с изпълнение на договора.
  • Данните могат и ще бъдат предоставени на трети страни с цел обработване на поръчката и предоставяне на избрана услуга – закупуване на стоки с кредит, доставка на поръчаната стока от куриер на посочен от потребителя адрес и др.
  • След дадено изрично съгласие, предоставените доброволно данни могат да се използват за рекламни цели на нашето дружество и за картотеката за развитие на пазара и клиентелата.

Всеки регистриран в www.como.bg потребител има право да бъде информиран, какви негови лични данни и за какви цели се съхраняват при нас. Същите могат да бъдат променяни и заличавани (това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола) собственоръчно през потребителския профил или въз основа на писмено подадено заявление от титуляра, след удостоверяване на самоличността му.

„Мебели Лудвиг България” ЕООД е администратор на лични данни  с идентификационен номер/Удостоверение 0036919.

Чл. 17. Когато е осъществен достъп до интернет сайта на „Мебели Лудвиг България” ЕООД, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузър, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице. Тази информация се използва с диагностична и статистическа цел, за поддръжка на функционалността и за информация относно ползването на сайта ни.

 Чл. 18. Como.bg може да инсталира върху компютъра на потребителя бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет браузъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за идентифициране и възстановяване на информация при последващо посещение, без да е необходимо и с цел да се спести повторно въвеждане на данни от негова страна.

За детайлна информация относно cookies моля прочетете “Нашите бисквитки“ https://como.bg/politika-biskvitki/

Раздел V

„Условия за поръчка и доставка на стоки”

Чл. 19. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указание за цената му.

Повечето предложения са придружени със снимков материал. Към някои от тях има опция за допълнителна информация и/или детайлно описание във файл.

Указаната цена за всяка стока е за 1 брой и не включва разходи по доставка и монтаж, винаги е в български лева и е крайна (т.е. включва ДДС).

Чл. 20. Поръчката започва чрез избор на желания брой от даден продукт и натискане на бутона "Добави в количка".

След което има възможност за преглед на количката чрез избиране на икона „количка“, в горен десен ъгъл. С избирането му се визуализират две възможности: "Виж количка“ с опция за промяна на количествата на избраните продукти чрез бутона „Обновяване на количката“ или да се направи избор „Приключване на поръчка”.  

Има възможност и да се продължи към приключване на поръчката като нов клиент. В този случай следва да се въведат необходимите данни в процеса на поръчката,  да се направи нова регистрация. При нова регистрация е необходимо да се впишат имена, e-mail и парола. Тези данни са необходими с цел администриране на профила. По желание, може да се въведе рождена дата, която ще бъде използвана за целите на клиентски ориентираната ни маркетингова политиката.

Регистрираните потребители могат да достъпят профила си чрез икона  в горен десен ъгъл или по време на самата поръчка да въведат данните си за достъп.

Следва избор на опция за получаване и плащане, като трябва да се укаже и съответен адрес.

Ако е необходима фактура трябва да се посочи при „Адрес за плащане“ с избор „нов“ и съответно поле „Желая фактура“.

Поръчването на поставените в кошницата видове и количества стоки става чрез натискане на бутона "Направи поръчка".

За да може да се изпрати поръчката трябва да е потвърдено, че потребителят се  е запознал с Общите условия за използването на сайта чрез отметка в полето пред  „Прочетох и съм съгласен/a с общите условия на сайта“. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и COMO.BG.

Задължителни са и отметки „Запознат/а съм с Декларацията за поверителност“ и „Декларирам, че съм над 16 г.“, които също са обвързващи.

 „Абонирайте се за нашия бюлетин“ не е задължително поле. Поставянето на отметка в това полето се счита за изрично съгласие за получаване на рекламни/информационни съобщения от „Мебели Лудвиг България” ЕООД.

Чл. 21. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и съответно не обвързва „Мебели Лудвиг България” ЕООД със задължението за изпълнение на доставката.

Чл. 22. Поръчките се обработват  в делнични дни от 9.30 до 16:00 часа. Поръчки, направени след 16:00 ч се обработват на следващия работен ден.

След получаване на поръчката от COMO.BG се извършва проверка на посочения телефон за валидността ѝ чрез потвърждаване на заявените стоки и адреса за доставка.

Чл. 23. Доставката е до посочения от клиента адрес при условие, че е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента.

Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, заедно с цената на стоката. Дължимата сума се предава на куриера, който трябва да предостави на клиента документ удостоверяващ плащането. Клиентът следва да се увери, че е получил такъв документ.

Поръчаната от клиента стока се доставя до 3 работни дни.

При плащане по банков път (чрез превод, с карта), тези срокове влизат в сила след заверяване на оказаната договорна сума по сметка на „Мебели Лудвиг България” ЕООД. 

При избрана опция за заплащане чрез кредит, сроковете са валидни след получаване на потвърждение за одобрение от страна на кредитната институция.

 Чл. 24. До пълното заплащане на продажната цена купувачът се задължава да съобщава незабавно за промени на адреса си и/или на други данни за връзка с него, посочени при създаване на поръчката и необходими за изпълнението й.

В случай, че в сключения договор е включена транс­портна услуга, клиентът е длъжен да поеме разходите за неуспешни опити за доставка и за издирване, причинени от предоставен грешен или непълен адрес, а също и при несъобщаване на промени в данните за връзка с него.

Чл. 25. Стока, която изисква специална поръчка и на която е указано, че срокът на доставка е 10 или повече седмици, може да бъде получавана само на място в Хипермаркет СОМО в гр. София ул. Околовръстен път 267.

Чл. 26. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

Клиентът е длъжен да провери целостта на опаковката преди да потвърди писмено получаването й. В случай на установени нередности следва да се попълни протокол с описание на щетите. Рекламация за дефекти причинени от транспортирането, установени след писменото приемане на стоката не се приемат.

Чл.27. При разваляне или частично разваляне на договора по вина на купувача си запазваме правото да предявим претенции в размера на действително възникналите за нас вреди.

При всички случаи си запазваме правото алтернативно да изискаме заплащането на 15% (петнадесет процента) върху стойността на поръчката плюс законния размер на ДДС като обща неустойка.

В случа­ите, когато предмет на разваления договор са стоки извън нашия стандартен асортимент (който включва всички стоки във вида, в който са изложени в шоурума на магазина), т.е. такива, които се поръчват по каталог или с отклонение от стандартния им вид, неустойката е в размер на 30% (тридесет процента) върху стойността на поръчката плюс законния размер на ДДС.

Чл. 28. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и „Мебели Лудвиг България” ЕООД се освобождава от задължението си да я изпълни.

В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за предаване, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка всички допълнително направени разходи  по доставката, същите  се заплащат при получаване заедно със стойността  на поръчката.

Чл. 29. В Моят профил на www.como.bg може да се проследи текущата активност. 

Раздел VI

„Плащане”

Чл. 30. Клиентът заплаща избраната стока и стойността за доставката.

Плащането се извършва по един от следните начини:

  • По банков път (чрез превод, с карта) - преди стоката да бъде изпратена.
  • Чрез пощенски паричен превод - при получаване на стоката.
  • На изплащане според условията на кредитната институция
  • Възможно е плащане и на място, в магазина.

Дължима и единствено сумата, посочена в поръчката.

Всички евентуални допълнителни разходи свързани с транспорта и/или плащанията са за сметка на „Мебели Лудвиг България” ЕООД.

Подробна информация касаеща видовете плащания може да намерите на https://como.bg/plashtane/

Раздел VIІ

„Съдържание на услугите и гаранция”

1. Запазваме си правото на обичайни в търговската практика отклонения в цвета и шарката на дървени повърхности с незначителен характер. Същото важи за обичайни в търговската практика отклонения при кожа и текстилни изделия (напр. дамаски и декоративен текстил).

2. При гардероби и секционни мебели наименованието на вида дървесина се отнася за предни панели и страници. Използването и на други видове дървесина, фолио или пласт­маса, особено при детайлите от масивно дърво, е обичайна търговска практика и е допустимо.

3. Предварително дадените в каталозите и други рекламни материали размери на мебели, предмети и уреди за вграждане, които се доставят, са приблизителни. Запазваме си правото на обичайни в търговската практика незначителни отклонения.

4. В случай, че клиентът предварително писмено е заявил, че държи изрично на определени външни характеристики на стоката като цвят, шарка на дървени, кожени и/или текстилни повърхности, размери на мебелите, предметите и уредите за вграждане, такива отклонения не се допускат.

5. Купувачът получавайки стоката е длъжен да й направи незабавен и обстоен оглед за евентуални недостатъци или несъответствия. В случай, че купувачът не направи веднага след огледа възражения, се счита че стоката отговаря напълно на договореното и няма отклонения в качеството, явни недостатъци или дефекти.

В случаите, когато стоката се получава от името и за сметка на купувача от транспортна, спедиторска или логистична фирма, тези задължения на купувача се упражняват от тази фирма. С предаването на стоката на превозвача/спедитора се счита, че стоката е предадена без възражения на купувача.

6. При проявата на скрити дефекти купувачът има право на рекламация в съответствие със законовите разпоредби. За дефекти на стоката, които са се появили поради непра­вилен и/или неподходящ транспорт, монтаж и употреба, която не съответства на предписаните от нас условия за експлоатация, предадени заедно със стоката, ние не носим отговорност и не поемаме никакви гаранционни задължения. При рекламация на дефектна стока Купувачът е длъжен да представи в магазина стоката в оригинална опаковка, своя екземпляр от договора и оригинал на документа за плащане.

Купувачът има право на поправка на стоката. В случай, че поправката е невъзможна или е свързана с непропорционално високи разходи, дефектната стока по наша преценка може да бъде заменена с друга стока от същия вид. Ако подмяната или поправката се окажат невъзможни, купувачът принципно има право на избор между отбив от цената или разваляне на договора, като при незначителни дефекти е допустим само отбив от цената.

Исковете по тази точка могат да се предявят от купувача-потребител в две годишен срок от предаването на стоката.

Срокът за купувачите, които не се считат за потребители по Закона за защита на потребителите е шестмесечен.

Раздел VIІІ

Отговорност за вреди, ограничена отговорност, давност:

1. Ние не поемаме отговорност за вреди, причинени поради незначителна небрежност. Тази ограничена отговорност важи и за всички лица, за които отговаряме въз основа на законови разпо­редби, а също и за всякакви видове вреди, особено последващи, с изключение на увреждания на хора.

2. Всякакви претенции, във връзка с недостатъци на продаваните от нас стоки и причинените във връзка с това вреди (с изключение на свързаните с увреждане на хора) към нас и нашите сътрудници, извън случаите уредени в Закона за защита на потребителите и Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, губят давност 6 (шест) месеца, считано от датата на продажбата на стоката.         

3. Ограниченията на отговорността, съгласно горните алинеи, важи и в случай на разваляне или някакъв друг вид отмяна или сторниране на договора, дори и когато е с обратна сила.

Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите и Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки са в сила от 01.01.2022 г.